Kuulutus 4.4.2017

Vesijohdon ja paineviemärin asentaminen mereen välille Ajola-Kunstenniemi


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 4.4.2017 antamallaan päätöksellä nro 85/2017/2 myöntänyt hakijalle luvan sekä valmisteluluvan hanketta vasten.


Hakija


Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta.


Asia


Vesijohdon ja paineviemärin asentaminen mereen välille Ajola-Kunstenniemi sekä valmistelulupa, Naantali.


Päätös on nähtävillä valitusajan 4.4.-4.5.2017 Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä, osoite: Käsityöläiskatu 12. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 4.5.2017 ensisijaisesti sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi) tai kirjallisena postitse (PL 110, 00521 HELSINKI).


Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.


Tässä päätöksessä tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla: Yhteinen merivesialue 529-490-876-2.


Lisätietoja antavat


Ympäristöylitarkastaja Piia Nieminen, puh. 0295 016 611

Ympäristöneuvos Ville Salonen, puh. 0295 016 508

Sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi


3.4.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vesijohdon ja paineviemärin asentaminen mereen välille Ajola-Kunstenniemi".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.