Kuulutus 29.3.2017

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Ampuminmaa-Saloluoto


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 29.3.2017 antamallaan päätöksellä nro 78/2017/2 myöntänyt hakijalle luvan.


Hakija
Caruna Oy


Asia
Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Ampuminmaa-Saloluoto, Naantali


Päätös on nähtävillä valitusajan 29.3.-28.4.2017 Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä, (Käsityöläiskatu 2). Päätös luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 28.4.2017 ensisijaisesti sähköisesti  (ymparistoluvat.etela@avi.fi) tai kirjallisena postitse (PL 110, 00521 HELSINKI).


Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.


Tässä päätöksessä tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavalla yhteisellä vesialueella: 529-542-876-11 Vesialue


Lisätietoja antaa
Ympäristölakimies Saku Hurskainen puh. 0295 016 402
sähköposti: saku.hurskainen@avi.fi

28.3.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Ampuminmaa-Saloluoto".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.