Kuulutus 13.9.2017

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu päätöstä koskeva valitus

Kuuleminen valituksen johdosta


Valituksenalainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.6.2017 nro 147/2017/2


Hakija
Neste Oyj


Asia
Laiturirakenteiden ja rannantäyttöjen pysyttäminen sekä käyttöoikeusalueen laajentaminen, Naantali


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 21.6.2017 antamallaan vesilain mukaisella päätöksellä nro 147/2017/2 myöntänyt hakijalle luvan.


Valittaja
Naantalin kaupunki


Valitusasiakirjojen ja kuulutuksen nähtävänäpito

Valitusasiakirjat ovat nähtävillä ajan 13.9.–13.10.2017 Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä, osoitteessa Käsityöläiskatu 2, Naantali. Tämä kuulutus on kuulutusajan nähtävillä Naantalin kaupungintalon palvelupisteen ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston Helsingin toimipaikan ilmoitustaululla.


Mahdollisuus vastineen antamiseen

Hakija, asianosaiset ja yleistä etua valvovat viranomaiset voivat antaa vastineensa tehdyn valituksen johdosta.


Vastineen antaminen ja määräpäivä

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu vastine on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 13.10.2017 ensisijaisesti sähköisesti (ymparistoluvat.etela(a)avi.fi) tai kirjallisena postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 HELSINKI).


Vastineeseen on merkittävä vastineen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineeseen on merkittävä myös asian nimi ja diaarinumero ESAVI/4075/2015.


Osastosihteeri Soila Hänninen, puh. 0295 016 405
sähköposti: ymparistoluvat.etela(a)avi.fi

8.9.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu päätöstä koskeva valitus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.