Kuulutus 29.9.2017

Vesilain mukainen päätös, Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 29.9.2017 antamallaan päätöksellä nro 207/2017/2 myöntänyt hakijalle luvan sekä valmisteluluvan hanketta varten.


Hakija

Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta


Asia

Vesijohtojen ja paineviemärien asentaminen Saaristomereen ja Ylttistenjärveen sekä valmistelulupa, Naantali


Päätös on nähtävillä valitusajan 29.9.-30.10.2017 Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä, osoite: Käsityöläiskatu 2. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 30.10.2017 ensisijaisesti sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi) tai kirjallisena postitse (PL 110, 00521 HELSINKI).


Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.


Tässä päätöksessä tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:

529-501-876-1, 529-539-876-1, 529-490-876-3, 529-490-876-2, 529-516-876-5


Lisätietoja antavat

Ympäristöylitarkastaja Ilona Joensuu, puh. 0295 016 358

Ympäristöneuvos Ville Salonen, puh. 0295 016 508

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi


29.9.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vesilain mukainen päätös, Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.