Kuulutus 6.10.2017

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Neste Oyj

Öljynjalostamon uusi kuumaöljyuuni, Naantali


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 6.10.2017 antamallaan päätöksellä nro 190/2017/1 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan.


Hakija
Neste Oyj


Asia
Öljynjalostamon uusi kuumaöljyuuni, Naantali


Sijainti
Naantalin jalostamo, Jalostamontie, 21100 Naantali
Toiminnot sijaitsevat kiinteistöillä 529-6-1-9 ja 680-14-1402-1.


Päätös on nähtävillä valitusaikana 6.10. - 6.11.2017 Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2), Raision kaupungin teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteessä (Nallinkatu 2) ja Turun kaupungin konsernihallinnon kirjaamossa (Puolalankatu 5). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusaika päättyy 6.11.2017.


Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.


Lisätietoja asiasta antavat
Ympäristöneuvos Teemu Lehikoinen, puh. 0295 016 415
Ympäristöneuvos Heli Rissanen, puh. 0295 016 548
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

5.10.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Neste Oyj".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.