Kuulutus 31.10.2017

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelman hyväksyminen, Turun seudun puhdistamo Oy


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 31.10.2017 antanut päätöksen koskien Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelman hyväksymistä. Käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma sisältää erillisen haitallisten aineiden päästötarkkailusuunnitelman.


Päätös on nähtävänä Kaarinan kaupungin yhteispalvelupisteessä, Lautakunnankatu 4, Kaarina, Naantalin kaupungin palvelupisteessä, Käsityöläiskatu 2, Naantali, Raision kaupungin teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteessä, Nallinkatu 2, Raisio ja Turun kaupungin ympäristötoimialan asiakaspalvelussa, Puolalankatu 5, Turku sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku ja verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset. Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.


Oikaisua päätökseen voi hakea luvan hakija ja se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kunnanhallitus ja viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.


Turussa 31.10.2017


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


31.10.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelman hyväksyminen, Turun seudun puhdistamo Oy".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.