Kuulutus 1.9.2017

ELY:n päätös Neste Oyj:n Naantalin jalostamon tarkkailuohjelman muutoksen hyväksymisestä

Kuulutus


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 1.9.2017 antanut päätöksen koskien Neste Oyj:n Naantalin jalostamon tarkkailuohjelman muutoksen hyväksymistä.


Päätös on nähtävänä oikaisuvaatimusajan Naantalin kaupungin palvelupisteessä, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, Raision kaupungin teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteessä, Nallinkatu 2, 21200 Raisio sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku ja verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset. Oikaisuvaa-timusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.


Oikaisua päätökseen voi hakea luvan hakija ja se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kaupun-ginhallitus ja viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.


Turussa 1.9.2017


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

1.9.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Päätös Neste Oyj:n Naantalin jalostamon tarkkailuohjelman muutoksen hyväksymistä".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.