Kuulutus 16.6.2017

Naantalin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Naantalin kaupungin alueella pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä määrätyn lain (1299/2004) luvun 2a 10 a-d § mukaisesti. ELY-keskukset vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta.


Naantalin kaupungin alueella luokka- ja rajausmuutokset koskevat kahta pohjavesialuetta, (Taulukko 1).  Liitteissä esitellään tarkemmat muutokset pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin.


Taulukko 1. Naantalin kaupungin uudet pohjavesialueluokat a) sekä rajausmuutokset b)

a)
1-luokka
Lietsala (0252901)
2-luokka
Taattinen (0248501)


b)
Pohjavesialuerajausta muutettu
Taattinen (0248501)


Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen


Kuulutus muutoksista pidetään nähtävillä 16.6.2017 – 17.7.2017 Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Naantalin kaupunki, PL 43, 21101 Naantali. Mahdolliset mielipiteet kaupungin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutoksista pyydetään toimittamaan viimeistään 17.7.2017 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteella Varsinais-Suomen ELY-keskus PL 523, 20101 Turku tai sähköpostilla kirjaamo.varsinais-suomen@ely-keskus.fi.


Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Maria Mäkinen (puh. 0295 022 913) sekä vesitaloussuunnittelija Elina Strandman (puh. 050 396 0202)


Liite
Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja
rajausmuutokset


15.6.2017

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Naantalin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.