Kuulutus 3.4.2017

Yhteysviranomaisen lausunnon nähtävänä pitäminen, E 18 Turun kehätien parantamishanke


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 31.3.2017 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen lausunnon Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen E 18 Turun kehätien parantamishanketta välillä Naantali–Raisio koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.


Lausunto pidetään nähtävänä 3.4.–2.5.2017 Naantalin kaupungin palvelupisteessä, os. Käsityöläiskatu 2, Naantali.


31.3.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Yhteysviranomaisen lausunnon nähtävänä pitäminen, E 18 Turun kehätien parantamishanke".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.