Kuulutus 7.4.2017

Uudenmaan ELY-keskus ilmoittaa Nord Stream 2 AG:n -maakaasuputkihankkeen YVA-kuulutuksen vireilläolosta


Uudenmaan elinkeino-, Iiikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa Nord Stream 2 AG:n -maakaasuputkihankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen vireilläolosta (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä).


Nord Stream 2 -hankkeessa on tarkoitus rakentaa kaksi maakaasun siirtoputkea Itämeren poikki Venäjältä Saksaan. Suomen talousvyöhykkeellä reitti suurelta osin noudattelee jo rakennettujen Nord Stream-putkilinjojen 1 ja 2 reittiä. Suunnitteilla olevien putkilinjojen kokonaispituus on noin 1200 km ja Suomen-talousvyöhykkeellä olevien putkilinjojen pituus noin 378 km.


Ympäristövaikutusten arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. Hankkeesta jäsen vaikutuksista on laadittu Suomen talousvyöhykettä koskeva arviointiselostus ja koko hanketta koskeva arviointiraportti, joka sisältää myös kuvauksen valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista.


Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista ns. Espoon sopimusta. Sopimuksen perusteella Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteitä myös koko hankkeen Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista.


Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja koko hanketta koskeva arviointiraportti (ns. Espoon raportti) ovat nähtävillä 7.4.-5.6.2017 seuraavissa paikoissa:


- Espoon kaupunki, Ympäristökeskus, Kirkkojärventie 6 B, 02770 Espoo
- Föglön kunta, Kunnantoimisto, Tingsvägen 3, AX 22710 Föglö
- Haminan kaupunki, Asiakaspalvelu, Puistokatu 2, 49400 Hamina
- Hangon kaupunginkirjasto, Vuorikatu 3-5, 10900 Hanko
- Helsingin kaupunki, Kaupungintalo, Kirjaamo, Pohjoisesplanadi 11 - 13, 00100 Helsinki
- Inkoon kunta, Kunnantalo, Rantatie 2, 10210 Inkoo
- Kaarinan kaupunki, Yhteispalvelupiste, Lautakunnankatu 4, 20780 Kaarina
- Kemiönsaaren kunta, Virastotalo, Vretantie 19, 25700 Kemiö
- Kirkkonummen kunta, Palvelupiste, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
- Kotkan kaupunki, Ympäristökeskus, Kotkantie 6, 48200 Kotka
- Kökarin kunta, kunnantoimisto, Karlby, AX-22730 Kökar
- Lemlandin kunta, kunnantoimisto, Kommunrundan 7, 22610 Lemland
- Loviisan kaupunki, Asiakaspalvelutoimisto Lovinfo, Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa
- Maarianhaminan kaupunki, Kaupungintalo, Torggatan 17, 22100 Mariehamn
- Naantalin kaupunki, Kaupungintalon palvelupiste, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali
- Paraisten kaupunki, Asiakaspalvelu, kaupungintalo, Rantatie 28, 21600 Parainen
- Porvoon kaupunki, Palvelupiste Kompassi, Rihkamatori B, 06100 Porvoo
- Pyhtään kunta, Kunnanvirasto, Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä
- Raaseporin kaupunki, Kaupunginkanslia, Raatihuoneentori, 10611 Raasepori
- Salon kaupunki, Kaupungintalon infopiste, Tehdaskatu 2, 24100 Salo
- Sauvon kunta, Kunnanvirasto, Vahtistentie 5, 21570 Sauvo
- Sipoon kunta, Kuntala, Iso Kylätie 18, 04130 Sipoo
- Siuntion kunta, Puistopolku 1, 02580 Siuntio

- Turun kaupunki, Konserníhallinnon kirjaamo, Puolalankatu 5, 1. krs., 20100 Turku 2/2
- Virolahden kunta, Keskustoimisto, Opintie 4, 49900 Virolahti


sekä internetissä www.ymparisto.fi/nordstream2YVA ja
www.nord-stream2.com/fi/permitting-finland/.


Uudenmaan ELY-keskus toimii hankkeessa YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena. Lisätietoja antavat Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskuksessa, puh. +358 295 021 380 ja Heidi Åkerla, puh. +358 295 021 483. Kansainvälisestä menettelystä antavat lisätietoja Lasse Tallskog ympäristöministeriöstä puh. +358 295 250 284 ja Jorma Jantunen Suomen ympäristökeskuksesta, puh. +358 295 251 217.


Hankkeen esittelytilaisuudet pidetään seuraavasti:


Kotka: keskiviikko 3.5.2017 klo 18-20, Merikeskus Vellamo, auditorio, Tornatorintie 99, Kotka
Helsinki: tiistai 9.5.2017 klo 18-20, Wanha Satama, Kanavakatu 5, Helsinki
Hanko: keskiviikko 10.5.2017 klo 18-20, Hangon kaupungintalon juhlasali, Vuorikatu 1, Hanko


Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja koko hanketta koskevasta arviointiraportista, etenkin koko hankkeen Suomeen kohdistuvien ympäristövaikutuksien osalta, voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 5.6.2017.


Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki.
Postiosoite: Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki.
Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa(a)ely-keskus.fi


Uudenmaan ELY-keskuksen arviointiselostuksesta antama lausunto ja arviointiselostuksesta esitetyt mielipiteet sekä annetut lausunnot julkaistaan internetissä YVA-lausunnon antamisen jälkeen osoitteessa www.ymparisto.fi/nordstream2YVA.


Helsingissä 4. päivänä huhtikuuta 2017


UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

6.4.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Uudenmaan ELY-keskus ilmoittaa Nord Stream 2 AG:n -maakaasuputkihankkeen YVA-kuulutuksen vireilläolosta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.