Kuulutus 23.5.2018

Hajutarkkailuohjelman hyväksyminen, Tonester Oy


Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö on 21.5.2018 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisesta hajutarkkailuohjelman hyväksymisestä; Tonester Oy.

                     

Päätöksen antopäivä on 24.5.2018, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.


Tämä kuulutus on nähtävillä 23.5.–25.6.2018 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kotisivulla (www.naantali.fi). Päätös on nähtävillä kaupungintalon palvelupisteessä.


Muutoksenhaku


Ympäristöpäällikön tekemästä päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijän on toimitettava valituskirjelmä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta, osoitteeseen Naantalin kaupunki, Ympäristö- ja rakennuslautakunta, PL 43, 21101 Naantali


Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Naantalin kaupungin ympäristönsuojelutoimelta, osoitteesta Käsityöläiskatu 2, 4 kerros tai puhelimitse, p. 040 482 4340 tai 044 733 4618.


Naantalissa 22.5.2018


Ympäristöpäällikkö

22.5.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Hajutarkkailuohjelman hyväksyminen, Tonester Oy".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.