Kuulutus 29.5.2018

Isosuon asemakaava ja asemakaavan muutos


Tekninen lautakunta on 18.4.2018 päättänyt varata osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen Isosuon asemakaavasta ja asemakaavan muutosta koskevasta valmisteluaineistosta maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti.


Asemakaavamuutosalue sijaitsee Isosuontien varrella ja se koskee Naantalin 24. kaupunginosan korttelia 1 ja 2 sekä erityis- ja katualuetta.


Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 29.5.–29.6.2018 Naantalin Teknisten palvelujen maankäyttöosastolla viraston aukioloaikana, sekä kaupungin Internet-sivuilla.


Mahdolliset mielipiteet voi esittää kirjallisesti tai suullisesti ja ne pyydetään toimittamaan viimeistään 29.6.2018 klo 15.00 osoitteella Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@naantali.fi


Lisätietoja antaa asemakaavoittaja Antti Siirava, puh. 044 3232 309, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@naantali.fi tai maankäyttöosaston asiakaspalvelu, puh. 044 733 4753, sähköpostiosoite mittausosasto@naantali.fi.Naantalissa 21.5.2018


TEKNINEN LAUTAKUNTA
Keskustelutilaisuus asemakaavaluonnoksesta 14.6.2018 kello 17 – 18:30


Isosuon asemakaavaluonnokseen liittyen pidetään kaikille avoin keskustelutilaisuus 14.6.2018 kaupungintalon valtuustosalissa osoitteessa Käsityöläiskatu 2, Naantali. Suunnitelmia esittelee kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa.


Tervetuloa!

29.5.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Isosuon asemakaava ja asemakaavan muutos".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.