Kuulutus 7.5.2018

Kuulutus jätteenkuljetusjärjestelmiä koskevan asian vireilläolosta


Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon ja Turun kuntien jätehuoltoviranomaisena.

                     

Lautakunnassa on vireillä kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvan sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu. Lautakunta tulee päättämään siirrytäänkö alueen lietteenkuljetuksissa kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vai kiinteistönhaltijan järjestämään jätteenkuljetukseen.


Päätöksen valmistelu ei koske Kemiönsaaren kuntaa, jossa lietteiden kuljetus on toiminut kunnan järjestämänä 1.1.2013 alkaen.


Asiaa koskevaa materiaalia ja selvityksiä on nähtävillä kuulutusaikana 7.5. – 4.6.2018 Turun kaupungin internet -sivuilla osoitteessa www.turku.fi/lietteenkuljetus. Sähköiseen materiaaliin voi käydä tutustumassa Turun kaupungin Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa Puolalankatu 5, 2.krs. palveluaikana klo 9.00–15.00 tai jäsenkuntien ja -kaupunkien virastoissa aukioloaikoina.


Niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Mahdolliset huomautukset, muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti viimeistään 4.6.2018 Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle osoitteeseen


Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

PL 355, 20101 Turku


tai jatehuoltolautakunta@turku.fi.


Lausunto tulee otsikoida ”Lausunto lietteenkuljetuksesta”.


Ilmoitustaululla 7.5.-7.6.2018


7.5.2018

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

4.5.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutus jätteenkuljetusjärjestelmiä koskevan asian vireilläolosta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.