Kuulutus 4.7.2017

Melua aiheuttava tilapäinen toiminta Velkuan Teersalon rannassa

Julkipanokuulutus


Naantalin kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja on 30.6.2017 hyväksynyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Velkuan Teersalon rannassa osoitteessa Velkuantie 1620. Haukantupa Oy järjestää ulkoilmakonsertit seuraavasti:


- lauantai 1.7.2017 klo 21.00 – 23.00
- lauantai 8.7.2017 klo 21.00 – 23.00
- lauantai 15.7.2017 klo 21.00 – 23.00
- lauantai 22.7.2017 klo 21.00 – 23.00
- lauantai 29.7.2017 klo 21.00 – 23.00
- lauantai 5.8.2017 klo 21.00 – 23.00
- Muinaistulien Yö, lauantai 26.8.2017 klo 19.00 – 24.00


Päätöksen antopäivä on 5.7.2017, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.


Tämä kuulutus on nähtävillä 4.7.–4.8.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kotisivulla (www.naantali.fi).


Muutoksenhaku

Ympäristönsuojelutarkastajan tekemästä päätöksestä haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valittajan on toimitettava valituskirjelmä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta, osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.


Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikan käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Naantalin kaupungin ympäristönsuojelutoimelta, osoitteesta Käsityöläiskatu 2, tai puhelimitse, p. 434 5312 tai 434 5442.


Naantalissa 30.6.2017


Ympäristönsuojelutarkastaja

3.7.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Melua aiheuttava tilapäinen toiminta Velkuan Teersalon rannassa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.