Kuulutus 31.1.2017

Julkipanokuulutus, Raivonen


Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunta on 26.1.2017 § 4 myöntänyt seuraavan maa-ainelain (555/1981) mukaisen luvan: Jarkko Raivonen, maa-ainelupa.


Maa-aineslupapäätös koskee mullan ottamisajan ja ottoalueiden maisemointiajan pidentämistä Naantalin Luonnonmaalla sijaitsevalta kiinteistöltä Lammenranta RN:o 529–422–1–28, osoitteessa Rymättyläntie 317.


Päätöksen antopäivä on 1.2.2017, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.


Muutosta tähän päätökseen voi hakea Turun hallinto-oikeudelta viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on täten 3.3.2017. Valitusosoitus on lupapäätöksen liitteenä.


Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 1.2.–3.3.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin palvelupisteessä, osoitteessa Käsityöläiskatu 2, Naantali, palvelupisteen aukioloaikoina.


Tämä kuulutus on nähtävillä 31.1.–3.3.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitus-taululla.Naantalissa 30.1.2017


Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

30.1.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Julkipanokuulutus, Raivonen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.