Kuulutus 7.3.2019

Naantalin kaupungin kaavoituskatsaus vuodelle 2019 ja kaavojen vireilletulo


Naantalin kaupunginhallitus on 25.2.2019 hyväksynyt Naantalin kaupungin kaavoituskatsauksen vuodelle 2019.


Kaavoituskatsaus toimii asemakaavan laatimisen käynnistymisilmoituksena seuraavien asemakaavojen kohdalla: Taimonrannan asemakaavan muutos ja Murikon teollisuusalue.


Katsaus on saatavilla kaupungintalon asiointipisteessä ja maankäyttöosaston palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2) sekä Velkuan palvelupisteessä (Sauniementie 3). Lisäksi katsaus on nähtävissä kaupungin kotisivuilla www.naantali.fi.


Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa, puh. 044 4171 229, ja maankäyttöosaston palvelupiste, puh. 044 7334 753.


Kaupunginhallitus


7.3.2019

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Naantalin kaupungin kaavoituskatsaus vuodelle 2019 ja kaavojen vireilletulo".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.