Kuulutus 5.12.2017

Kukolan teollisuusalueen III-osan asemakaavan muutos


Naantalin kaupunginvaltuusto on 16.10.2017 hyväksynyt Kukolan teollisuusalueen III-osan asemakaavan muutoksen. Alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, rajautuen pohjoisosaltaan Turun Korjaustelakkaan, itäpuolelta mereen ja lännessä Kukolan teollisuusalueen asemakaa-van muutoksen II-osaan.


Valtuuston päätöksestä ei jätetty Turun hallinto-oikeudelle valituksia. Kukolan teollisuusalueen II-osan asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.


Naantalissa 4.12.2017


KAUPUNGINHALLITUS


4.12.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kukolan teollisuusalueen III-osan asemakaavan muutos".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.