Kuulutus 26.4.2017

Kukolan teollisuusalueen II-osan asemakaavan muutos


Naantalin kaupunginvaltuusto on 13.3.2017 hyväksynyt Kukolan teollisuusalueen II-osan asemakaavan muutoksen. Alue sijaitsee Naantalin keskustan lounaispuolella sijaitsevalla Luonnonmaan saarella. Aluetta rajaavat Käköläntien jatkeena oleva Navirenvarsi ja pohjoisessa Navirentie. Meri rajaa aluetta idässä. Kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 67,8 ha.


Valtuuston päätöksestä ei jätetty Turun hallinto-oikeudelle valituksia. Kukolan teollisuusalueen II-osan asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.


Naantalissa 26.4.2017


KAUPUNGINHALLITUS


24.4.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kukolan teollisuusalueen II-osan asemakaavan muutos".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.