Kuulutus 10.2.2017

Kuntavaalit Naantalissa


Kuntalain 15 §:n mukaisesti 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Naantalin kau-punginvaltuustoon 43 valtuutettua toimikaudeksi 2017–2021.


Vaalilain 34 §:ssä tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on vaalilaissa mainittujen asiamiesten annettava keskusvaalilautakunnalle viimeis-tään tiistaina 28.2.2017 ennen kello 16.00.


Naantalin kaupungin keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut em. asiakirjat ottaa vastaan kes-kusvaalilautakunnan sihteeri Turo Järvinen kaupungintalolla, Käsityöläiskatu 2, maanantaina 27.2. ja tiistaina 28.2.2017 kello 12.00–16.00. Vaalilain 38 §:ssä tarkoitetut oikaisut ja täydennykset on vaaliasiamiesten jätettävä keskusvaalilautakunnan sihteerille samassa paikassa viimeistään keskiviikkona 8.3.2017 ennen kello 16.00 ja vaalilain 40 §:n 2 momentissa tarkoitetut ehdokashakemusten peruutukset vastaavasti viimeistään torstaina 9.3.2017 ennen kello 12.00.


Asiakirjojen jättämisestä em. aikoina pyydetään sopimaan etukäteen keskusvaalilautakunnan sihteerin kanssa, puh. 044 733 4552.


Naantalissa 2. helmikuuta 2017


Keskusvaalilautakunta

8.2.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuntavaalit Naantalissa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.