Kuulutus 28.8.2018

Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos


Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutosehdotus, joka on päivätty 18.5.2018, pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 28.8.–26.9.2018 Naantalin kaupungin teknisten palvelujen maankäyttöosastolla (Käsityöläiskatu 2, 4. krs.) sekä Naantalin kaupungin kotisivuilla.


Suunnittelualue sijaitsee Naantalin kaupungissa entisen Rymättylän kunnan alueella noin 8 km Rymättylän keskustasta luoteeseen. Suunnittelualueena on osa yksityisen maanomistajan omistamasta kiinteistöstä 529-514-1-25 Vehotniemi. Suunnittelualueelta on matkaa Naantalin keskustaan noin 19 km.


Mahdolliset kirjalliset muistutukset osoitetaan Naantalin kaupunginhallitukselle ja ne pyydetään toimittamaan osoitteella Naantalin kaupungin kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite Käsityöläiskatu 2) ennen nähtävilläolon päättymistä, eli viimeistään 26.9.2018 kello 15.00.


Lisätietoja antavat kaavan laatija Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy, puh. 0400 858 101 (sähköposti etunimi.sukunimi@nostoconsulting.fi) tai maanmittausinsinööri Birit Keva, puh. 044 733 4702 (sähköposti etunimi.sukunimi@naantali.fi).


Kaupunginhallitus

24.8.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.