Kuulutukset


Kesäkuun 1. päivänä 2017 voimaan astuneen uuden kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan jatkossa tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.


Naantalin kuulutukset ja työpaikkailmoitukset ovat ensisijaisesti luettavissa kaupungin kotisivuilta. Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) sekä valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään toistaiseksi edelleen nähtävänä ilmoitustaululla. Osa kuulutuksista julkaistaan myös lehdissä harkinnan mukaan.


Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon 1. kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2.


Rakennustarkastajan rakennusluvat 19.6.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
20.6.2018
Lue lisää
Merimetsojen ampumista ja ammuttujen merimetsojen hallussapitoa koskeva lupapäätös

20.6.2018
Lue lisää
Äijälän ranta-asemakaava ja Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutos

15.6.2018
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 13.6.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
14.6.2018
Lue lisää
Matalahden-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos

13.6.2018
Lue lisää
Yhteysviranomaisen lausunto koskien ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa Härkäsuon sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalueen laajentamishankkeesta

13.6.2018
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 6.6.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
7.6.2018
Lue lisää
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta / ulkoilmakonsertit Kirkkopuiston lavalla Unikeon tapahtuman yhteydessä 26.7. - 27.7.2018

6.6.2018
Lue lisää
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta / ulkoilmakonsertti Rymättylän Härjänmaalla 4.8.2018

6.6.2018
Lue lisää
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta / louhinta Luolalan teollisuusalueella osoitteessa Prosessikatu 9

6.6.2018
Lue lisää
Soinistentien alue / Soinisen pientaloalueen asemakaava ja asemakaavamuutos

29.5.2018
Lue lisää
Isosuon asemakaava ja asemakaavan muutos

29.5.2018
Lue lisää
Ympäristö- ja maa-ainestenottolupahakemus / Merimaskun Murske Oy

29.5.2018
Lue lisää
Viestitien asemakaavamuutos

29.5.2018
Lue lisää
Manner-Naantalin osayleiskaava

23.5.2018
Lue lisää
Hajutarkkailuohjelman hyväksyminen, Tonester Oy

23.5.2018
Lue lisää
Yksityistieavustukset

8.5.2018
Lue lisää
Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

9.4.2018
Lue lisää
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen nähtävänäpito

1.3.2018
Lue lisää
Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

8.1.2018
Lue lisää
Helsinki-Turku-rautatieyhteys, esiselvitys ja vaikutusten arviointi -raporttiluonnos

29.1.2006
Lue lisää
16.11.2017


Katso myös:


Ajankohtaiset tiedotteet


Avoimet työpaikat


Kuulutukset RSS-syötteenä

Kuulutukset RSS-syötteenä NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.