Kuulutus 29.1.2006

Kuulutukset

Kesäkuun 1. päivänä 2017 voimaan astuneen uuden kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan jatkossa tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.


Naantalin kaupunki luopuu kesäkuun alusta julkisten kuulutusten ilmoitustaulun käytöstä omien kuulutustensa ja ilmoitustensa osalta. Jatkossa Naantalin kuulutukset ja työpaikkailmoitukset ovat luettavissa ilmoitustaulun sijaan kaupungin kotisivuilta.


Valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten sekä muun erityislainsäädännön (mm. maan-käyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) edellyttämät kuulutukset pidetään toistaiseksi myös jatkossa nähtävänä ilmoitustaululla.


Tarvittaessa ilmoituksia julkaistaan myös lehdissä harkinnan mukaan.


Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon 1. kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2.

Rakennustarkastajan rakennusluvat 27.7.2017
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanopäätöksessä mainitut päätökset.
27.7.2017
Lue lisää
Vesilain mukainen lupahakemus, Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta

26.7.2017
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 20.7.2017
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanopäätöksessä mainitut päätökset.
20.7.2017
Lue lisää
Puolustusvoimien kutsuntakuulutus 2017
Asevelvollisuuslain ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta nojalla toimitetaan vuonna 1999 syntyneiden sekä muiden kuulutuksessa mainittujen asevelvollisten kutsunnat Varsinais-Suomessa, Sata-kunnassa ja Ahvenanmaalla vuonna 2017.
17.7.2017
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 13.7.2017
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanopäätöksessä mainitut päätökset.
13.7.2017
Lue lisää
Melua aiheuttava tilapäinen toiminta Velkuan Teersalon rannassa
Julkipanokuulutus
4.7.2017
Lue lisää
Turun Korjaustelakka Oy:n ympäristölupahakemus, Navirentie
Kuulutus ympäristölupahakemuksesta
3.7.2017
Lue lisää
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Kuormatie
Julkipanokuulutus
29.6.2017
Lue lisää
Kaupunginhallituksen konsernijaoston poikkeamislupapäätöksiä 19.6.2017
Naantalin kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 19.6.2017 päättänyt myöntää luvat seuraavissa poikkeamislupahakemuksia koskevissa asioissa:
27.6.2017
Lue lisää
Raision kaupungin terveysvalvontajaoston kokoontumispäivät ja pöytäkirjojen nähtävillä pito vuonna 2017

22.12.2016
Lue lisää
Venepaikkojen vuokraus

15.3.2006
Lue lisää
13.6.2017
Katso myös:


Ajankohtaiset tiedotteet


Avoimet työpaikat


Kuulutukset RSS-syötteenä

Kuulutukset RSS-syötteenä NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.