Kuulutukset


Kesäkuun 1. päivänä 2017 voimaan astuneen uuden kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan jatkossa tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.


Naantalin kuulutukset ja työpaikkailmoitukset ovat ensisijaisesti luettavissa kaupungin kotisivuilta. Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) sekä valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään toistaiseksi edelleen nähtävänä ilmoitustaululla. Osa kuulutuksista julkaistaan myös lehdissä harkinnan mukaan.


Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon 1. kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2.


Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Torpparinkaari 2-4

17.2.2019
Lue lisää
Tonttijaon muutos, Taimontie 13

17.2.2019
Lue lisää
Naantalin kaupungin avustukset yhdistyksille ja yhteisöille
Avustukset ovat haettavina perjantaihin 29.3.2019 klo 15.00 mennessä.
14.2.2019
Lue lisää
Kailon asemakaavamuutoksen vireilletulo

14.2.2019
Lue lisää
Tarhurinpuiston leikkialueen ja puistokäytävän suunnitelmaehdotus on julkisesti nähtävillä 18.2. - 4.3.2019

14.2.2019
Lue lisää
Vanhankaupungin rannan yleissuunnitelma on julkisesti nähtävillä 18.2. - 4.3.2019

14.2.2019
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 13.2.2019
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
13.2.2019
Lue lisää
Naantali – Mutkatonta asumista Soinisissa, tarjouskilpailu
Soinisten pientaloalueen tonttien tarjouskilpailu 11.2.- 4.3.2019
7.2.2019
Lue lisää
Tonttijaon muutos, Rantaluikkionmäki

6.2.2019
Lue lisää
Viialanmäen tonttien tarjouskilpailu 7.2.- 20.3.2019
Naantali – terassitaloasumista kaupungissa
6.2.2019
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 6.2.2019
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
6.2.2019
Lue lisää
Kaupunginhalituksen konsernijaoston poikkeamislupapäätökset 21.1.2019

30.1.2019
Lue lisää
Rakennuskielto Merimaskun yleiskaava-alueella

30.1.2019
Lue lisää
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus Matalahden ruoppauksen tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä

28.1.2019
Lue lisää
rss:Naantalin kuulutukset
8.1.2019

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.