Kuulutukset


Kesäkuun 1. päivänä 2017 voimaan astuneen uuden kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan jatkossa tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.


Naantalin kuulutukset ja työpaikkailmoitukset ovat ensisijaisesti luettavissa kaupungin kotisivuilta. Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) sekä valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään toistaiseksi edelleen nähtävänä ilmoitustaululla. Osa kuulutuksista julkaistaan myös lehdissä harkinnan mukaan.


Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon 1. kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2.


Turun edustan merialueen kalataloudellisia tarkkailuohjelmia koskeva lupapäätös

16.7.2018
Lue lisää
Naantali tiedottaa
Ingressi teksti tulee tähän.
16.7.2018
Lue lisää
Puolustusvoimien kutsuntakuulutus 2018
Asevelvollisuuslain ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta nojalla toimitetaan vuonna 2000 syntyneiden sekä muiden kuulutuksessa mainittujen asevelvollisten kutsunnat Varsinais-Suomessa, Sata-kunnassa ja Ahvenanmaalla vuonna 2018.
16.7.2018
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 11.7.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
12.7.2018
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 4.7.2017
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
5.7.2018
Lue lisää
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta: ulkoilmakonsertit Velkuan Teersalon rannassa 22.6. - 25.8.2018

28.6.2018
Lue lisää
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta: Naantali Costa Food Festival -tapahtuma Kaivotorilla 17.8. - 19.8.2018

28.6.2018
Lue lisää
Kaupunginhallituksen konsernijaoston poikkeamislupapäätöksiä 18.6.2018

26.6.2018
Lue lisää
Merimetsojen ampumista ja ammuttujen merimetsojen hallussapitoa koskeva lupapäätös

20.6.2018
Lue lisää
Äijälän ranta-asemakaava ja Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutos

15.6.2018
Lue lisää
Yksityistieavustukset

8.5.2018
Lue lisää
16.11.2017


Katso myös:


Ajankohtaiset tiedotteet


Avoimet työpaikat


Kuulutukset RSS-syötteenä

Kuulutukset RSS-syötteenä NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.