Kuulutukset


Kesäkuun 1. päivänä 2017 voimaan astuneen uuden kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan jatkossa tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.


Naantalin kuulutukset ja työpaikkailmoitukset ovat ensisijaisesti luettavissa kaupungin kotisivuilta. Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) sekä valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään toistaiseksi edelleen nähtävänä ilmoitustaululla. Osa kuulutuksista julkaistaan myös lehdissä harkinnan mukaan.


Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon 1. kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2.


Rakennustarkastajan rakennusluvat 19.9.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
20.9.2018
Lue lisää
Ympäristökatselmus

14.9.2018
Lue lisää
Vesijohdon ja paineviemärin sijoittaminen Saaristomereen ja valmistelulupa, Naantali
Vesilain mukainen lupahakemus
14.9.2018
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 12.9.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
13.9.2018
Lue lisää
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen paalutustyö Velkualla, Palvan lauttapaikat 1 ja 2

13.9.2018
Lue lisää
Paineviemärin ja sähkökaapelin asentaminen Naantalinsalmen pohjaan
Vesilain mukainen päätös
6.9.2018
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 5.9.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
6.9.2018
Lue lisää
Telakan toiminnan olennainen muuttaminen, ympäristölupa

30.8.2018
Lue lisää
Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos

28.8.2018
Lue lisää
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Kaivokatu 11

27.8.2018
Lue lisää
Puolustusvoimien kutsuntakuulutus 2018
Asevelvollisuuslain ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta nojalla toimitetaan vuonna 2000 syntyneiden sekä muiden kuulutuksessa mainittujen asevelvollisten kutsunnat Varsinais-Suomessa, Sata-kunnassa ja Ahvenanmaalla vuonna 2018.
16.7.2018
Lue lisää
16.11.2017


Katso myös:


Ajankohtaiset tiedotteet


Avoimet työpaikat


Kuulutukset RSS-syötteenä

Kuulutukset RSS-syötteenä NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.