Kuulutus 29.11.2017

Vesilain mukainen lupahakemus: vesialueen ruoppaaminen Raudustenselällä


Hakija

Jonne Johannes Jaakonpoika Fabritius


Asia

Vesialueen ruoppaaminen Raudustenselällä, Naantali


Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Jonne Fabritius hakee lupaa pienvenesataman rakentamiseen liittyvään ruoppaukseen ja laitureiden rakentamiseen Raudustenselällä Naantalin kaupungissa. Kaivinkonetyönä jään päältä tehtävän ruoppauksen massat, noin 1 000 m3, läjitetään maalle. Kahden rannanmyötäisen laiturin pituudet noin 79 m ja 61 m ja yhteensä näihin laitureihin tulee 38 venepaikkaa. Hanke on ranta-asemakaavan mukainen ja työt on tarkoitus tehdä keväällä
jäiden lähdön jälkeen. Hanke voi aiheuttaa veden hetkellistä samentumista.


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 29.11. – 29.12.2017 Naantalin kaupungin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston (Hämeenlinnan päätoimipaikan) ilmoitustauluilla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä, osoite: Käsityöläiskatu 2.


Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.


Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.


Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVI/8433/2017

- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.


Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 29.12.2017 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi) tai postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue, PL 150, 13101 Hämeenlinna).


Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.


Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla: 529-478-876-1


Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Ilona Joensuu, puh. 0295 016 358
Ympäristöneuvos Päivi Jaara, puh. 0295 016 406
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi


27.11.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vesilain mukainen lupahakemus: vesialueen ruoppaaminen Raudustenselällä".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.