Kuulutus 23.5.2018

Manner-Naantalin osayleiskaava


Naantalin kaupunginvaltuusto on 30.1.2017 hyväksynyt Manner-Naantalin osayleiskaavan. Yleiskaava-alue koskee Naantalin kaupungin mannerosaa. Alue on pinta-alaltaan noin 2000 ha.


Turun hallinto-oikeuteen tehtiin kaupunginvaltuuston päätöksestä kaksi valitusta, joihin Turun hallinto-oikeus on antanut hylkäävät päätökset 14.5.2018 (18/0125/1).


Naantalin kaupunginhallitus on 18.4.2017 §:ssä 145 päättänyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Manner-Naantalin osayleiskaavan tulemaan voimaan kaava-alueen niiltä osilta, joihin valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Vaille lainvoimaa jäivät Kylpylänlahden rannalle Lammasluotoon sekä sen vastarannalle Pirttiluoto-Karjaluodon ja Ruonan väliin osoitetut rakentamisalueet A/rv ja A-1/rv, Jakoluotoon ja Hiippaan osoitetut kevyen liikenteen yhteystarpeet sekä Humalistossa sataman ja nykyisten asuinkerrostalojen väliin jäävä rantakaista.


Kaupunginvaltuuston päätös saavuttaa lainvoiman, mikäli korkein hallinto-oikeus ei anna valituslupaa Turun hallinto-oikeuden päätökseen. Koska Turun hallinto-oikeuden päätös edellyttää valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, osayleiskaavapäätös pannaan täytäntöön tällä kuulutuksella hallintolainkäyttölain 31 § 3 momentin perusteella.


Naantalissa 22.5.2018


Kaupunginhallitus

22.5.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Manner-Naantalin osayleiskaava".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.