Kuulutus 3.5.2017

Manner-Naantalin osayleiskaava


Naantalin kaupunginvaltuusto on 30.1.2017 hyväksynyt ehdotuksen Manner-Naantalin osayleiskaavaksi 2035. Yleiskaava-alue koskee Naantalin kaupungin manner-osaa. Alue on pinta-alaltaan noin 2000 ha.


Osayleiskaavasta tehtiin kaksi valitusta Turun hallinto-oikeuteen.


Naantalin kaupunginhallitus on 18.4.2017 §:ssä 145 päättänyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Manner-Naantalin osayleiskaavan tulemaan voimaan kaava-alueen niiltä osilta, joihin valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Vaille lainvoimaa jäävät edelleen Kylpylänlahden rannalle Lammasluotoon sekä sen vastarannalle Pirttiluoto-Karjaluodon ja Ruonan väliin osoitetut rakentamisalueet A/rv ja A-1/rv, Jakoluotoon ja Hiippaan osoitetut kevyen liikenteen yhteystarpeet sekä Humalistossa sataman ja nykyisten asuinkerrostalojen väliin jäävä rantakaista.


Naantalissa 2.5.2017


Kaupunginhallitus

2.5.2017

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Manner-Naantalin osayleiskaava".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.