Kuulutus 2.5.2018

Päätös koskien ilmoitusta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta liittyen Naantalinsalmen ylittävien siltojen korjaustöihin


Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö on 30.4.2018 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Naantalissa Rymättyläntiellä mt 189 ja sen viereisellä kevyenliikenteenväylällä Naantalinsalmen ylittävien siltojen korjaustyötä. Töiden aloituspäivä vuonna 2018 on 2.5.2018 ja päättymispäivä 31.10.2018. Varsinainen urakka-aika päättyy 30.9.2019. Vuodesta 2019 laaditaan uusi meluilmoitus. Tämä ilmoitus koskee vuoden 2018 melua aiheuttavia töitä.

 

Päätöksen antopäivä on 3.5.2018, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.

 

Tämä kuulutus on nähtävillä 2.5.–4.6.2018 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kotisivulla (www.naantali.fi). Päätös on nähtävillä kaupungintalon palvelupisteessä.

 

Muutoksenhaku

 

Ympäristöpäällikön tekemästä päätöksestä haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valittajan on toimitettava valituskirjelmä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta, osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.

 

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikan käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Naantalin kaupungin ympäristönsuojelutoimelta, osoitteesta Käsityöläiskatu 2, 4 kerros tai puhelimitse, p. 040 482 4340 tai 044 733 4618.

 

Naantalissa 30.4.2018

 

 

Ympäristöpäällikkö

30.4.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Päätös koskien ilmoitusta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta liittyen Naantalinsalmen ylittävien siltojen korjaustöihin".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.