Kuulutus 14.6.2017

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Unikeon päivän ulkoilmakonsertit


Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö on 13.6.2017 hyväksynyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta vanhankaupungin alueella. Ilmoitus koskee Unikeon tapahtuman yhteydessä Kirkkopuiston lavalla (Mannerheimin puisto) järjestettäviä ulkoilmakonsertteja. Konsertit järjestetään keskiviikkona 26.7.2017 klo 18–21 ja torstaina 27.7.2017 5.30–20 välisenä aikana.


Päätöksen antopäivä on 15.6.2017, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.


Tämä kuulutus on nähtävillä 14.6.–14.7.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kotisivulla (www.naantali.fi).


Muutoksenhaku


Ympäristöpäällikön tekemästä päätöksestä haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valittajan on toimitettava valituskirjelmä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta, osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.


Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikan käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Naantalin kaupungin ympäristönsuojelutoimelta, osoitteesta Käsityöläiskatu 2, tai puhelimitse, p. 4345 312 tai 4345 442.


Naantalissa 13.6.2017


Ympäristöpäällikkö


13.6.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Unikeon päivän ulkoilmakonsertit".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.