Kuulutus 6.6.2018

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta / ulkoilmakonsertit Kirkkopuiston lavalla Unikeon tapahtuman yhteydessä 26.7. - 27.7.2018


Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö on 4.6.2018 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Unikeon tapahtuman yhteydessä Kirkkopuiston lavalla (Mannerheimin puisto) järjestettäviä ulkoilmakonsertteja. Konsertit järjestetään torstaina 26.7.2018 klo 18–21 ja perjantaina 27.7.2018 klo 5.30–20.00.

                     

Päätöksen antopäivä on 7.6.2018, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.


Tämä kuulutus on nähtävillä 6.6.–9.7.2018 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kotisivulla (www.naantali.fi). Päätös on nähtävillä kaupungintalon palvelupisteessä.


Muutoksenhaku


Ympäristöpäällikön tekemästä päätöksestä haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valittajan on toimitettava valituskirjelmä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta, osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.


Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikan käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Naantalin kaupungin ympäristönsuojelutoimelta, osoitteesta Käsityöläiskatu 2, 4 kerros tai puhelimitse, p. 040 482 4340 tai 044 733 4618.


Naantalissa 5.6.2018Ympäristöpäällikkö

5.6.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta / ulkoilmakonsertit Kirkkopuiston lavalla Unikeon tapahtuman yhteydessä 26.7. - 27.7.2018".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.