Kuulutus 18.10.2017

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Emännänkatu 2–4

Julkipanokuulutus


Naantalin kaupungin vs. ympäristöpäällikkö on 17.10.2017 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee louhintaa, jota tehdään osoitteessa

Emännänkatu 2–4, Naantali. Työtä tehdään ajalla 19.10.2017–19.1.2018 maanantaista perjantaihin klo 7–16.00.


Päätöksen antopäivä on 19.10.2017, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.


Tämä kuulutus on nähtävillä 18.10.–20.11.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kotisivulla (www.naantali.fi).


Muutoksenhaku


Vs. Ympäristöpäällikön tekemästä päätöksestä haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valittajan on toimitettava valituskirjelmä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta, osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.


Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikan käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Naantalin kaupungin ympäristönsuojelutoimelta, osoitteesta Käsityöläiskatu 2, 4 kerros tai puhelimitse,

p 044 733 4618.


Naantalissa 17.10.2017


Vs. ympäristöpäällikkö


17.10.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Emännänkatu 2–4".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.