Kuulutus 19.4.2017

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta Rantaluikkionmäessa

Julkipanokuulutus


Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö on 18.4.2017 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Samaa toimintaa koskien on 28.2.2017 annettu päätös meluilmoituksen johdosta. Ilmoitus koskee kalliokiven louhintaa ja maarakennustöitä Rantaluikkionmäessä. Louhinta liittyy asemakaavan mukaiseen kunnallistekniikan rakentamiseen. Työtä tehdään 31.5.2017 asti maanantaista perjantaihin poraamiset klo 8–18 ja räjäytykset klo 8-16 ja maarakennustyöt klo 9-16. Arkipyhinä melua aiheuttavia töitä ei saa tehdä.
 
Päätöksen antopäivä on 20.4.2017, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.


Tämä kuulutus on nähtävillä 19.4.–22.5.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kotisivulla.


Muutoksenhaku

Ympäristöpäällikön tekemästä päätöksestä haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valittajan on toimitettava valituskirjelmä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta, osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.


Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikan käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Naantalin kaupungin ympäristönsuojelutoimelta, osoitteesta Käsityöläiskatu 2, 4 kerros tai puhelimitse, p. 050 339 0535 tai 044 733 4618.


Naantalissa 18.4.2017


Ympäristöpäällikkö

18.4.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta Rantaluikkionmäessa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.