Kuulutus 7.3.2019

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta Rymättyläntien korjastyömailla


Naantalin kaupungin vs. ympäristöpäällikkö on 6.3.2019 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelu-lain 122 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee sillankorjaustyötä Rymättyläntiellä Mt 189 olevia Naantalinsalmen ylittäviä ajoneuvoliikenteen siltoja. Töiden aloituspäivä on 25.3.2019 ja päättymispäivä 30.9.2019. Töi-tä tehdään ma-pe klo 7.00-20.00 (arkiöinä työskentelyä klo 19.00-05.00), lauantai klo 9.00-18.00 (viikonloppuöinä kesä-heinäkuussa perjantai klo 19.00-lauantai klo 10.00 ja lauantai klo 18.00-sunnuntai klo 10.00).


Päätöksen antopäivä on 8.3.2019, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.

Tämä kuulutus on nähtävillä 7.3.-8.4.2019  välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kotisivulla (www.naantali.fi). Päätös on nähtävillä kaupungintalon palvelupisteessä.


Muutoksenhaku


Ympäristöpäällikön tekemästä päätöksestä haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kir-jallisella valituksella. Valittajan on toimitettava valituskirjelmä 30 päivän kuluessa tämän pää-töksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta, osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.


Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikan käyvät tarkemmin ilmi päätökses-sä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Naantalin kaupungin ympäristön-suojelutoimelta, osoitteesta Käsityöläiskatu 2, 4 kerros tai puhelimitse, p. 040 482 4340 tai 044 733 4618.


Naantalissa 7.3.2019


Vs. ympäristöpäällikkö

7.3.2019


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta Rymättyläntien Mt 189 korjastyömailla".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.