Kuulutus 27.3.2018

Merimaskun Särkänsalmen Lossitien asemakaava ja asemakaavan muutos, luonnosvaihe


Tekninen lautakunta on 7.3.2018 päättänyt varata asemakaavamuutosta koskevasta valmis-
teluaineistosta osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen maankäyttö- ja rakennusasetuk-
sen 30 §:n mukaisesti.


Suunnittelualue sijaitsee noin seitsemän kilometrin päässä Naantalin keskustasta Rymättylän-
tietä länteen, Rymättyläntien, Lossintien ja Särkänsalmen rajaamalla alueella Merimaskussa.


Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 27.3.- 25.4.2018 Naantalin teknisten palvelujen maan-
käyttöosastolla viraston aukioloaikana, sekä kaupungin Internet-sivuilla.


Mahdolliset mielipiteet voi esittää kirjallisesti tai suullisesti ja ne pyydetään toimittamaan vii-
meistään 25.4.2018 klo 15.00 osoitteella Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali
tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@naantali.fi


Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström, puh. 044 417 1380, suunnitteluavus-
taja Eeva Rytkölä, puh. 044 417 1248, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@naantali.fi tai
maankäyttöosaston asiakaspalvelu, puh. 044 733 4753, sähköpostiosoite mittaus-
osasto(a)naantali.fi.Naantalissa 19.03.2018


TEKNINEN LAUTAKUNTA

4.4.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Merimaskun Särkänsalmen Lossitien asemakaava ja asemakaavan muutos, Iuonnosvaihe".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.