Kuulutus 29.12.2017

Naantalin voimalaitoksen ja Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen päästöjen tarkkailusuunnitelman hyväksyminen


Kuulutus


Ympäristönsuojelulain mukainen päätös


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 29.12.2017 antamallaan päätöksellä nro 270/2017/1 hyväksynyt tarkkailusuunnitelman.


Hakija

Turun Seudun Energiantuotanto Oy


Asia

Naantalin voimalaitoksen ja Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen päästöjen tarkkailusuunnitelman hyväksyminen, Naantali


Sijainti

Naantalin monipolttoainevoimalaitos, Satamatie 16, 21100 Naantali

Naantalin voimalaitos, Satamatie 16, 21100 Naantali


Päätös on nähtävillä valitusaikana 29.12.2017 - 29.1.2018 Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2), Turun kaupungin konsernihallinnon kirjaamossa (Puolalankatu 5) ja Raision kaupungin teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteessä (Nallinkatu 2). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 29.1.2018.


Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.


Lisätietoja asiasta antavat

Ympäristöylitarkastaja Jaakko Hämäläinen, puh. 0295 016 394

sähköpostiosoite: jaakko.i.hamalainen@avi.fi

Ympäristöneuvos Teemu Lehikoinen, puh. 0295 016 415

sähköpostiosoite: teemu.lehikoinen@avi.fi

29.12.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Naantalin voimalaitoksen ja Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen päästöjen tarkkailusuunnitelman hyväksyminen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.