Kuulutus 20.11.2017

Vesilain mukainen päätös, Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 20.11.2017 antamallaan päätöksellä 244/2017/2 myöntänyt hakijalle luvan sekä valmisteluluvan hanketta varten.


Hakija

Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta


Asia

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Saaristomereen välille Saloluoto-Ampuminmaa sekä valmistelulupa, Naantali


Päätös on nähtävillä valitusajan 20.11.-20.12.2017 Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 20.12.2017 ensisijaisesti sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi) tai kirjallisena postitse (PL 110, 00521 HELSINKI).


Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille ja haltijoille.


Tässä päätöksessä tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavalla yhteisellä vesialueella: 529-542-876-11 Vesialue


Lisätietoja antaa

Ympäristölakimies Saku Hurskainen, puh. 0295 016 402

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi


17.11.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vesilain mukainen päätös, Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.