Kuulutus 28.11.2017

Energia- ja KierrätysParkki Oy:n hulevesien johtamis- ja käsittelysuunnitelman hyväksyminen


Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on 22.11.2017 § 40 hyväksynyt Energia- ja KierrätysParkki Oy:n hulevesien johtamis- ja käsittelysuunnitelman.


Päätös koskee Luolalan teollisuusalueella kiinteistöllä RN:o 529-6-1-8 sijaitsevan Energia- ja KierrätysParkki Oy:n toimintaa.


Päätöksen antopäivä on 29.11.2017, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.


Muutosta tähän päätökseen voi hakea Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on täten 29.12.2017. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


Päätös on nähtävillä 29.11. – 22.12.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin palvelupisteessä, osoitteessa Käsityöläiskatu 2, Naantali, palvelupisteen aukioloaikoina.


Tämä kuulutus on nähtävillä 28.11. – 29.12.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla.Naantalissa 27.11.2017


Ympäristö- ja rakennuslautakunta


27.11.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Energia- ja KierrätysParkki Oy:n hulevesien johtamis- ja käsittelysuunnitelman hyväksyminen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.