Kuulutus 31.3.2017

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös koskien tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa, Kraatarintie 20


Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö on 30.3.2017 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee kallion louhintaa osoitteessa Kraatarintie 20, Naantali. Louhinta liittyy kahden rivitalon rakentamiseen liittyvään tontin pohjatöiden tekoon.


Työtä tehdään ajalla 3.4.–1.5.2017 maanantaista perjantaihin poraamiset klo 7-16.
 
Päätöksen antopäivä on 3.4.2017, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.


Tämä kuulutus on nähtävillä 31.3–2.5.2017 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kotisivulla (www.naantali.fi).


Muutoksenhaku


Ympäristöpäällikön tekemästä päätöksestä haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valittajan on toimitettava valituskirjelmä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta, osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.


Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikan käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Naantalin kaupungin ympäristönsuojelutoimelta, osoitteesta Käsityöläiskatu 2, 4 kerros tai puhelimitse, p. 050 3390535 tai 044 7334618.


Naantalissa 30.3.2017


Ympäristöpäällikkö


31.3.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ympäristönsuojelulain mukainen päätös koskien tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa, Kraatarintie 20".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.