Kuulutus 28.8.2017

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesitalousasiassa


Vaasan hallinto-oikeus on 25.8.2017 tehnyt päätöksen nro 17/0270/2 (Dnro 01062/17/5201)


Asia              

Valitus vesitalousasiassa
  
Valittaja        

Välimäki Ari


Luvan hakija   

Caruna Oy, Espoo


Päätös josta valitetaan 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 26.6.2017 Nro 150/2017/2
  
Hallinto-oikeuden ratkaisu


Lausuminen asiassa esitetyistä vaatimuksista raukeaa, koska Ari Välimäki on peruuttanut valituksensa aluehallintovirastoon 1.8.2017 sähköpostitse saapuneella kirjelmällä.


Vaasan hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan nähtävillä Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä 28.8.–29.9.2017.


28.8.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesitalousasiassa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.