Kuulutus 6.9.2018

Paineviemärin ja sähkökaapelin asentaminen Naantalinsalmen pohjaan

Vesilain mukainen päätös


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 6.9.2018 antamallaan päätöksellä nro 132/2018/2 myöntänyt hakijalle luvan.


Hakija


Naantalin kaupungin vesihuoltolaitos


Asia


Paineviemärin ja sähkökaapelin asentaminen Naantalinsalmen pohjaan, Naantali


Päätös on nähtävillä valitusajan 6.9.—8.10.2018 Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä, kaupunginkansliassa (Käsityöläiskatu 2). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu


Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 8.10.2018.


Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.


Lisätietoja antaa


Ympäristölakimies Saku Hurskainen, puh. 0295 016 402
sähköposti: saku.hurskainen@avi.fi

7.9.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Paineviemärin ja sähkökaapelin asentaminen Naantalinsalmen pohjaan".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.