Kuulutus 5.4.2018

Ympäristölupapäätös, Palovuoren Kivi Oy


Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on 28.3.2018 § 22 myöntänyt seuraavan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan:


Palovuoren Kivi Oy: Ympäristölupapäätös, joka koskee kivenlouhintaa ja murskausta Isosuon maankaatopaikan laajentamiseksi kiinteistöllä Isosuon maankaatopaikka RN:o 529–416–1–15. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.


Päätöksen antopäivä on 6.4.2018, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.


Muutosta tähän päätökseen voi hakea Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Viimeinen muutoksenhakupäivä on täten 8.5.2018. Valitusosoitus on lupapäätöksen liitteenä.


Lupapäätös on nähtävillä 5.4.–8.5.2018 välisenä aikana Naantalin kaupungin palvelupisteessä, osoitteessa Käsityöläiskatu 2, Naantali, palvelupisteen aukioloaikoina sekä Maskun kunnanvirastossa, osoitteessa Keskuskaari 3, Masku, ja Raision kaupungin teknisen keskuksen asiakasneuvonnassa, Nallinkatu 2, Raisio.


Tämä kuulutus on nähtävillä 5.4.–8.5.2018 välisenä aikana Naantalin kaupungin, Maskun kunnan ja Raision kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla.Naantalissa 4.4.2018

4.4.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ympäristölupapäätös, Palovuoren Kivi Oy".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.