Kuulutus 11.4.2017

Kaupunginhallituksen 3.4.2017 myöntämät poikkeamislupapäätökset


Naantalin kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.4.2017 päättänyt myöntää luvat seuraavissa poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuja koskevissa asioissa:


529-573-1-9, Kaamanen Tarja ja Ari
Kiiainen, Mäntypirtti, Kiiaistentie
Hakijat anoivat poikkeamista vapaa-ajanasunnon muuttamiseksi ympärivuotiseen asuinkäyttöön.


529-538-1-13, Hedelmätarhat Kumpuranta ky
Kumpuranta, Velusmaantie 71
Hakija anoi suunnittelutarveratkaisua erillisen pientalon rakentamiseksi rantaan rajoittuvasta kiinteistöstä.


Päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.4.2017


Kaupunginhallitus


6.4.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kaupunginhallituksen 3.4.2017 myöntämät poikkeamislupapäätökset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.