Kuulutus 26.6.2018

Kaupunginhallituksen konsernijaoston poikkeamislupapäätöksiä 18.6.2018


Naantalin kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 18.6.2018 päättänyt myöntää seuraavat poikkeamisluvat:


529-22-20-1, Myllärinmäki, Rämpsälänkatu 12

Yksikerroksisen puurakenteisen hoivatilarakennuksen rakentaminen.

Hakija anoi poikkeamista

  1. asemakaavan rakennuspaikalle osoittamasta käyttötarkoituksesta ALY/s-1 (Asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue) hoivatilarakennuksen rakentamiseksi tontille,
  2. rakennusoikeuden ylittämiseksi
  3. asemakaavan rakennusalueen rajoista ja
  4. sr-4-merkinnällä varustetun talousrakennuksen purkamiseksi.


529-3-51-22, Kantakaupunki, Tullikatu 16

Kahden kerrostalon rakentaminen.
Hakija anoi poikkeamista

  1. autopaikkojen rakentamiseksi kaavan edellyttämää vähemmän (asuintilat 1/85 k-m2, palvelu- ja erityisasuminen 1/150 k-m2),
  2. rakennusten jätetilojen sijoittamiseksi rakennusten ulkopuolelle (ei myönnetty),
  3. kaavan mukaisen räystään suurimman korkeuden sekä rakennusten ja laitteiden ylimmän korkeusaseman ylittämiseksi ja
  4. kerrosalaksi laskettavien tilojen rakentamiseksi ullakolle ¾ suurimman kerroksen alasta.

Poikkeaminen jätettiin myöntämättä kohdan 2 osalta.


529-25-3-4, Venka, Kraatarintie 16

Asunnon sijoittaminen talousrakennukselle tarkoitetulle alueelle.
Hakija anoi poikkeamista asemakaavan mukaisen talousrakennuksen rakennusoikeuden ylittämiseksi.


529-495-1-72-M-601, Hanga

Loma-asunnon muuttaminen ympärivuotiseen asumiskäyttöön.
Hakija anoi poikkeamista RA loma-asuntoalueen kaavamääräyksestä.Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.6.2018.


Asiakirjat ovat nähtävillä kaupungintalon palvelupisteessä 26.6. - 27.7.2018.

21.6.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kaupunginhallituksen konsernijaoston poikkeamislupapäätöksiä 18.6.2018".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.