Kuulutus 5.12.2017

Kaupunginhallituksen konsernijaoston poikkeamislupapäätöksiä 27.11.2017


Naantalin kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 27.11.2017 päättänyt myöntää seuraavat poikkeamisluvat:


529-455-3-37, Mannonen Tuula ja Seppo
Iskola, Kärniementie 120, Oksalan tila
Hakijat anoivat poikkeamista vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi.


529-490-1-75, Rantala Pentti ja Jaana
Ajola, Ajolantie 218, Rantalan tila
Hakijat anoivat poikkeamista loma-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi ympärivuotiseen asuinkäyttöön.


529-499-8-8, Neuvo Risto ja Eeva
Hämmärö, Fältinrannantie 74, Professorin tila
Hakijat anoivat poikkeamista loma-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi ympärivuotiseen asuinkäyttöön.


Päätös annetaan julkipanon jälkeen 7.12.2017


NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO


5.12.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kaupunginhallituksen konsernijaoston poikkeamislupapäätöksiä 27.11.2017".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.