Kuulutus 7.11.2017

Kaupunginhallituksen konsernijaoston poikkeamislupapäätös 30.10.2017


Naantalin kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 30.10.2017 päättänyt myöntää seuraavan poikkeamisluvan:


529-485-1-27, Silverhood Oy
Tammisaari, Paltteentie 5, Leppälahden tila


Hakija anoi poikkeamista AK-M12 asemakaavamääräykseen. Tonteille rakennetaan kolme asuinrakennusta (kaksi paritaloa ja yksi porrastettu rivitalo), yhteensä seitsemän asuinhuoneistoa.


Päätös annetaan julkipanon jälkeen 8.11.2017


Kaupunginhallituksen konsernijaosto


31.10.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kaupunginhallituksen konsernijaoston poikkeamislupapäätös 30.10.2017".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.