Kuulutus 17.5.2017

Rakennuskielto Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaava-alueella


Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.5.2017 § 182 päättänyt asettaa maankäyttö- ja

rakennuslain 38 §:n nojalla rakennuskieltoon tilan Jaakkolanranta 529-407-2-27 liitekartasta ilmenevälle alueelle. Rakennuskielto on voimassa kunnes yleiskaavan muutoksen hyväksy-mispäätös on saanut lainvoiman, kuitenkin enintään viisi vuotta 16.5.2022 asti.


Kaupunginhallituksen päätös ja kartta rakennuskieltoalueesta ovat nähtävillä Naantalin kau-pungin kotisivuilla (www.naantali.fi) ja kaupungintalon palvelupisteessä osoitteessa Käsityö-läiskatu 2 aikana 17.5.–19.6.2017.


Naantalissa 16.5.2017


KAUPUNGINHALLITUS


16.5.2017

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Rakennuskielto Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaava-alueella".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.