Kuulutus 12.2.2018

Rakennuslakimiehen rasitepäätös 9.2.2018

Rakennuslakimies on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitun päätöksen.


Rasitepäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa.

9.2.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Rakennuslakimiehen rasitepäätös 9.2.2018".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.