Kuulutus 17.11.2017

Ruonan yhdystien asemakaavamuutos


Tekninen lautakunta on 1.11.2017 päättänyt varata osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämi-seen Ruonan yhdystien asemakaavamuutosta koskevasta valmisteluaineistosta maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti.


Ruonan yhdystien asemakaavan muutos on kuulutettu vireille kaavoituskatsauksessa 2017. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa Ruonan yhdystien itäpuolella sijaitsevan virkistysalueen (Tallipuisto) osalta siten, että alueelle on mahdollista osoittaa osayleiskaavan mukaisesti liikerakentamista.


Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 17.11. – 18.12.2017 Naantalin Teknisten palvelujen maankäyttöosastolla viraston aukioloaikana, sekä kaupungin Internet-sivuilla.


Mahdolliset mielipiteet voi esittää kirjallisesti tai suullisesti ja ne pyydetään toimittamaan viimeistään 18.12.2017 klo 15.00 osoitteella Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@naantali.fi


Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa, puh. 044 323 2309, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@naantali.fi tai maankäyttöosaston asiakaspalvelu, puh. 044 733 4753, säh-köpostiosoite mittausosasto@naantali.fi.


Tekninen lautakunta

_________________________________________________________________________


Keskustelutilaisuus asemakaavamuutoksesta 28.11.2017 kello 18 - 20
Ruonan yhdystien asemakaavamuutokseen liittyen pidetään kaikille avoin keskustelutilaisuus 28.11.2017. Aloitamme maastossa Ruonan yhdystien ja Latopolun liittymässä kello 18.00 ja jatkamme sitten keskustelua Naantalin monitoimitalolla noin klo 18.30. Suunnitelmia esittelee kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa.


Tervetuloa!


17.11.2017

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ruonan yhdystien asemakaavamuutos".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.