Kuulutus 22.3.2018

Sähkökaapelin asentaminen mereen väleille Kirveenrauma-Puutarhamäki-Pitkäluoto-Keusto ja Pitkäluoto-Koivusaari sekä Pitkäluodon saaren edustalle, Caruna Oy

Vesilain mukainen päätös.


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.3.2018 antamallaan päätöksellä nro 46/2018/2 myöntänyt hakijalle luvan.


Hakija

Caruna Oy


Asia

Sähkökaapelin asentaminen mereen väleille Kirveenrauma-Puutarhamäki-Pitkäluoto-Keusto ja Pitkäluoto-Koivusaari sekä Pitkäluodon saaren edustalle, Naantali


Päätös on nähtävillä valitusajan 22.3.-23.4.2018 Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/Iupa-tietopalvelu.


Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 23.4.2018.


Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.


Tässä päätöksessä tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä vesialueilla:


529-519-876-1 Yhteinen vesialue

529-508-876-3 Vesialue

529-541-876-3 Vesialue

529-508-876-2 Pitkäluoto

529-549-876-1 Yhteinen vesialue

529-506-876-1 Yhteinen vesialue


Lisätietoja antaa

Ympäristölakimies Saku Hurskainen, puh. 0295 016 402

sähköposti: saku.hurskainen@avi.fi

21.3.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Sähkökaapelin asentaminen mereen väleille Kirveenrauma-Puutarhamäki-Pitkäluoto-Keusto ja Pitkäluoto-Koivusaari sekä Pitkäluodon saaren edustalle, Caruna Oy".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.