Kuulutus 27.12.2017

Naantalin Satama Oy, sataman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen


Kuulutus


Ympäristönsuojelulain mukainen päätös


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 27.12.2017 antamallaan päätöksellä nro 262/2017/1 tarkastanut lupamääräyksiä koskevan hakemuksen ja muuttanut lupamääräyksiä.


Hakija

Naantalin Satama Oy


Asia

Sataman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Naantali


Päätös on nähtävillä valitusaikana 27.12.2017 - 26.1.2018 Naantalin kaupungin palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 26.1.2018.


Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.Lisätietoja asiasta antavat

Ympäristöneuvos Heli Rissanen, puh. 0295 016 548

Ympäristöneuvos Ilpo Hiltunen, puh. 0295 016 400

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

22.12.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Naantalin Satama Oy, sataman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.