Kuulutus 29.5.2018

Soinistentien alue / Soinisen pientaloalueen asemakaava ja asemakaavamuutos


Tekninen lautakunta on 16.5.2018 päättänyt varata osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen Soinistentien alueen / Soinisen pientaloalueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen valmisteluaineistosta maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti.


Suunnittelualue rajoittuu pohjoisosastaan Hakapellon kappeliin, idässä Soinistentiehen, etelässä Neljäntammenkujaan, ja länsipuoleltaan Kartanonkaaren varrella oleviin asuntokortteleihin 19 ja 21 sekä Asessorinkujaan. Alueen läpi kulkeva Kartanontie jää asemakaavamuutosalueen ulkopuolelle.


Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 29.5. – 29.6.2018 Naantalin Teknisten palvelujen maankäyttöosastolla viraston aukioloaikana, sekä kaupungin Internet-sivuilla.


Mahdolliset mielipiteet voi esittää kirjallisesti tai suullisesti ja ne pyydetään toimittamaan viimeistään 29.6.2018 klo 15.00 osoitteella Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@naantali.fi


Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström, puh. 044 4171 380 ja suunnitteluavustaja Eeva Rytkölä, puh. 044 4171 248, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@naantali.fi tai maankäyttöosaston asiakaspalvelu, puh. 044 733 4753, sähköpostiosoite mittausosasto@naantali.fi.Naantalissa 21.5.2018


TEKNINEN LAUTAKUNTA


Keskustelutilaisuus asemakaavaluonnoksesta 5.6.2018 kello 17 – 19:00


Soinistentien alue / Soinisen pientaloalueen asemakaavaluonnokseen liittyen pidetään kaikille avoin keskustelutilaisuus 5.6.2018. Aloitamme maastossa Soinisten- ja Kartanontien risteyksessä kello 17.00 ja jatkamme keskustelua Soinisten päiväkodin salissa noin klo 17.45. Suunnitelmia esittelee kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström.


Tervetuloa!

5.6.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Soinistentien alue / Soinisen pientaloalueen asemakaava ja asemakaavamuutos".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.